Välkommen till Hofors Elverk och anslutning till optonät

Hofors Elverk AB har i uppdrag av Hofors kommunfullmäktige, att bygga ut bredband inom Hofors kommun. Utbyggnaden sker dels inom kommunens tätorter samt dels i kommunens glesbygd. Utbyggnad i tätorter sker kontinuerligt när efterfrågan finns. Under 2017 och 2018 kommer utbyggnad att ske i de områden som inte är kommersiellt gångbara. Utbyggnaden sker för stödja näringslivet och boende.
Denna utbyggnad sker inom ramen för en samverkan med Region Gävleborg och övriga kommuner i länet.

Arbetet sker med stöd från Jordbruksverket, Tillväxtverket samt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Genomförandet förutsätter att minst 40% av företagen och hushållen inom respektive område anmäler sig.

Fiber till Gävleborg

Fiber till Gävleborg är ett samlingsnamn för flera bredbandsprojekt som ägs och koordineras av Region Gävleborg. På Region Gävleborgs hemsida får du veta mer.

Kartan under fliken Anmälan har uppdaterats inom områdena Berg, Fors-Prästhyttan, Gammelgården samt Åsmundshyttan med Övre Hästbo med den planerade dragningen för utbyggnaden.

Klicka på de uppdaterade områdena så ser du till vänster detaljkartor med den planerade dragningen!

(Länk till karta)

Till och med den 30 Augusti 2017 har 234 stycken anmält intresse för att ansluta sin fastighet till bredbandsnätet. Bifogad pdf visar fördelning på de olika områdena.

(Anmälningsfördelning)

Synpunkter har kommit kring otydlighet i planeringen av utbyggnadsordning och därför har beslut tagits om att inleda utbyggnaden med området Berg och därefter bygga från Torsåker mot söder via Fors-Prästhyttan, Gammelgården samt Åsmundshyttan.

 

Läs mer om utbyggnaden av bredband inom Hofors Kommun (bakgrund, syfte, priser och mer).

Bakgrund och syfte

Idag har många i kommunen tillgång till fast telefoni och bredband via Telias telefonnät. Telia har inlett avvecklingen av detta nätverk.

Utbyggnaden i fiberoptik är en investering i framtiden för Dig som är boende i kommunen. Möjligheter skapas för att ge företag tillgång till kvalificerad elektronisk kommunikation och därmed kunna utvecklas och fortsätta verka i kommunen. Hushåll får tillgång till snabb uppkoppling mot internet och därmed olika typer av tjänster inom hälso- och sjukvård och andra samhällstjänster, nya TV-tekniker, telefon samt ren internetsurfning.

En fiberoptisk kabel är framtidens teknik för kommunikationer. Den känner inga begränsningar och ersätter de gamla kopparnäten för telefoni och kabel-tv. Allt i en fiber - Supersnabbt Internet, telefoni, TV, HDTV,filmer, underhållning, hemarbete, datatjänster, sociala nätverk, backup med mera.

Pris för anslutning

Anslutningsavgiften är 20 000:- samt en månadsavgift på 87:50- inklusive moms. Anslutningsavgiften omfattar grävningsarbeten fram till fastighetsgräns samt material för anslutning in i avsedd byggnad.

Tidplan

Utbyggnaden kommer att ske i två etapper med två områden var under 2017 respektive 2018.