Vad händer nu

Tidsplan 2017

2017-03-14
Informationsmöte på Bygdegården Torsåker kl 18.30

2017-03
Upphandling inleds och beräknas avslutas under juni 2017

2017-05-16
Informationsmöte på Bygdegården Torsåker kl 18.30

2017-05-30
Informationsmöte på Bygdegården Barkhyttan kl 18.30

2017-08
Grävningsarbeten startar

2017-08
Installationer sker fortlöpande

2017-09-15
Sista dag för att beställa för installation under 2017