(?)

Kan du få bredband?

Fyll i ditt kundnummer samt de sista 5 siffrorna i ditt anläggnings-ID och se efter!

Klicka på faktura- eller avtalsexemplet för att se var du hittar dina uppgifter. Klicka på kartan för att se om du bor i ett område för bredbandsutbyggnad.

Fakturaexempel: > Avtalsexempel: >
Karta: karta