Länkar utbyggnad av bredband Gävleborgs Län

Här finns några länkar till olika sidor som innehåller information kring utbyggnad av bredband i länet med mera.

Bredbandutbyggnad i länet

Information kring bredbandutbyggnaden i länet:
Fiber till Gävleborg

Jordbruksverket

Information från Jordbruksverket:
Företags- och projektstöd bredband

Bredbandsleverantörer och tjänster

Information kring olika bredbandsleverantörer och deras tjänster:
Bredbandsleverantörer och tjänster - Hofors

Före installation

Innan du gräver för installation så begär utsättning av ledningar för telefoni, el, vatten etc:
Begär utsättning av ledningar för telefoni, el, vatten etc.

Nedläggning av det fasta nätet

Telias nedläggning av det fasta nätet för telefoni sker efter deras plan och nedanstående länk visar planeringen för hela landet:
Telia - Framtidens nät